About us

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mr.Gay World Thailand ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการจัดงานประกวด ระดับประเทศในครั้งนี้ 
นับเป็นระยะทางอันแสนยาวนานตั้งแต่ผมเกิดมาอย่างแตกต่างจากเด็กชายคนอื่น ผมต้องขอบคุณพ่อแม่ และ พี่สาวของผมทุกคนที่เลี้ยงดูผมมาโดยไม่เคยทำเให้ผมรู้สึกแตกต่างจากเด็กชายปกติทั่วไป ครอบครัวของผมมีความเชื่อมั่นในตัวผมและพรสวรรค์ของผม นั้นคือสาเหตุที่ทำให้ผมเติบโตมาด้วยความเชื่อและศรัทธาในตัวเอง ผมมักจะถูกเลือกให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมทุกๆอย่างเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน นักศึกษาและพนักงานในทุกองค์กร
ในปี พ.ศ. 2536 ผมได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการโรงแรม และ การท่องเที่ยว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมใช้เวลา 11 ปี ที่เมือง Providence , Boston และ New York City ในฐานะนักศึกษาและ นักการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างกับพวกกลุ่ม LGBT ใน New York City นั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Gay Pride และ Gay Rights ในประเทศอันเป็นเสรี
ในปี พ.ศ. 2547 ผมได้ย้ายกลับสู่ประเทศไทย ผมได้รับชัยชนะจากการประกวด Miss ACDC 2005 หรือ การประกวดสาวdarag queenที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย และ ยังได้ร่วมก่อตั้ง gCircuit Party Thailand เป็นงาน circuit party ที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุดใน เอเชีย 
ในปัจจุบันผมเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะ นักจัดงานกิจกรรมและวานรื่นเริงสำหรับกลุ่ม LGBT ผมมักจะบริจาดเงินส่วนหนึ่งจากผลกำไรจากทุกๆงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อสักคม 
ผมสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพกับกลุ่ม LGBT เป็นอย่างมาก และ เป็นประเทศที่ให้การยอมรับ กลุ่ม LGBT ผู้ที่มักจะประกอบอาชีพ ในธุรกิจการบรรเทิง
คุณสามารถพบเห็นการประกวดสาวประเภทสองในการออกอากาศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดีกลุ่ม LGBT ยังไม่เป็นที่ยอมรับในด้านกฎหมายในหลายๆเรื่อง อย่างเช่น การแต่งงานในหมู่ LGBT การถือสิทธิ์ครองอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันและการว่าจ้างงานในบางสาขาอาชีพ เราต้องการให้มีกฎหมายที่แน่ชัดว่ากลุ่ม LGBT ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ในฐานะประธานในการจัดประกวด Mr.Gay World Thailand ผมอยากจะเชิญชวนให้พวกคุณทุกๆคนที่มีความเชื่อในความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน ได้มาเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้ คุณอาจจะเป็นผู้ที่ได้ชัยชนะ และ เป็นตัวแทนของเราในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกัน
ผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะมี หมอ อัยการที่เป็นLGBT หรือ เห็นภาพงามสมรสของกลุ่ม LGBT ในนิตยสาร และเด็กกำพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ LGBT ได้อย่างเปิดเผย
พวกเรารอคุณอยู่ Mr.Gay World Thailand คนแรกของประเทศไทย

ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์


MR.GAY WORLD ไม่ใช่เวทีประกวดความสวยงาม แต่เป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าระดับโลกของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยมีการจัดมาต่อเนื่องกว่า 7 ปี ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มการขยายจำนวนประเทศที่เปิดกว้างทางด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแถบประเทศเอเชียที่มีการจัดประกวด MR.GAY WORLD ทุกปี อาทิ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และสนับสนุนการเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
  2. เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ "พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558" และ "พรบ.คู่ชีวิต (ในอนาคตอันใกล้)" ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
  3. เพื่อคัดเลือก Mr.Gay World Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Mr.Gay World 2017 ที่ประเทศไต้หวัน
  4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดการยอมรับในคุณค่าของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและสังคมโลก
  5. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นตนเองของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
  6. เพื่อจัดหาเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับ “องค์กรบางกอกเรนโบว์” และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ "มูลนิธิเอชไอวี เอเชีย"

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. Prof. Dr. Peter A. Jackson

  มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
2. Mr.Igor   Director of  MGW Asia
3. Mr.Hugo Pison Poly   Mr.Gay World Thailand 2015
     
     
6. ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
7. ดร.จารุวรี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ
     
9. Mr.Paul  Causey LGBT Activist
     
     
     

 

 คณะกรรมการจัดงาน

1. นายภูมิพันธ์    เอี่ยมปรเมศวร์  ประธานคณะกรรมการ
2. นายนิกร    อาทิตย์     รองประธาน
3. นางสาวคริมา  กาขาว กรรมการ
4. ผศ.สมิทธิ์     บุญชุติมา  กรรมการ
     
     
7. นายพชร ตันติภูวนารถ    กรรมการ
8. นายจตุรงค์       จงอาษา     กรรมการ
9. นายปองพล   คงสมาน     กรรมการ
     
11. Mr.Ivan Fernandes     กรรมการ
12. นายออสก้าร์  แวนวิค กรรมการ
13. นายศักรินทร์    สุ่นศักดิ์สวัสดิ์      กรรมการ/เลขานุการ