Proud to be

Brother's Bar & Restaurant

Brother's Bar & Restaurant ติดกับสีลมซอย 2 ร้านสวย อาหารอร่อย สนับสนุนสถานที่พร้อมอาหารเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรม Workshop แต่งหน้าทำผมของผู้เข้าประกวด Mr.Gay World Thailand 2018 อย่างเป็นทางการ